نظم شخصی یا درونی چیست؟

نظم شخصی یا نظم درونی چیست؟

به جرات می‌توان گفت که نظم شخصی یا نظم درونی یک از عامل‌های بسیار مهم در موفقیت افراد سرشناس در تمام دنیا است. اگر شما هم در مسیر پیشبرد اهداف و برنامه‌ریزی‌های خود (برای کسب مهارت بیشتر در خصوص برنامه ریزی مقاله: چگونه در ابتدای سال برای خود برنامه‌ریزی کنیم؟

ادامه مطلب
چرا انتخاب‌های بیشتر باعث تصمیم‌گیری بهتر نمی‌شود

چرا انتخاب‌های بیشتر باعث تصمیم‌گیری بهتر نمی‌شود؟

سرمایه‌گذاران در بازار بورس با چالش‌های فراوانی روبرو هستند. ریسک بازار، انتخاب استراتژی، تصمیم‌گیری در رابطه با انتخاب سهم، نمونه‌ای از این چالش ها است. تمامی این موارد دارای تعدادی پارامتر هستند؛ به عنوان مثال ریسک بازار با در نظر گرفتن تعدادی پارامتر سنجیده می‌شود. اما در تمامی اینها، یک

ادامه مطلب