مایندفولنس (Mindfulness) یا ذهن آگاهی، مفهومی در حوزه روانشناسی است که در دهه‌های اخیر بسیار رایج شده است. کاربردهای بسیار مایندفولنس در زندگی روزمره از جمله رسیدن به آرامش درونی سبب شده که بسیاری از افراد از این روش در زندگی شخصی‌شان استفاده کنند. علاوه بر این متخصصان بر این