استوارت فریمن پژوهشگر و نویسنده مجله هاروارد در تازه‌ترین مقاله خود به بررسی تعادل بین تمام ابعاد زندگی مدیران پرداخته است. او می‌گوید: در دو دهه گذشته با مدیرانی مواجه شده‌ام که دچار یاس و ناامیدی ناشی از کامل نبودن شده‌اند. به عبارتی آن‌ها در یک یا چند جنبه از