همواره در زندگی با لحظات سرنوشت‌ سازی روبرو می‌شویم که باید در آن لحظات تصمیم درست را بگیریم اما اگر بخواهیم در موقعیت‌های حساس و مهم زندگی تصمیم‌گیری مناسب را داشته باشیم، لازم است انواع سبک‌های تصمیم گیری و راه و روش درست تصمیم گرفتن را یاد بگیریم.