یکی از بهترین‌ و تاثیرگذارترین‌ کتاب‌ها در زمینه موفقیت و پیشرفت شخصی، کتاب اثر مرکب نوشته دارن هاردی است. مطالعه این کتاب می‌تواند تاثیرات مثبتی در زندگی شما داشته باشد. هاردی در این کتاب به بررسی شکل‌گیری رفتار، چگونگی تغییر عادات و ساختن رفتار جدید پرداخته است و در واقع