تله خرسی یا Bear trap  یک الگوی فنی است، زمانی اتفاق می‌افتد که عملکرد قیمت یک سهام، شاخص یا ابزار مالی دیگر به اشتباه سیگنال برگشت از یک روند نزولی به یک روند صعودی را بدهد.  یک تحلیلگر فنی ممکن است بگوید که معامله گران نهادی سعی میکنند به عنوان