از کتاب «موهبت کامل نبودن» می‌توان به عنوان یکی از بهترین کتب در زمینه خودشناسی نام برد که به صورت تخصصی به موضوع کمال‌گرایی افراطی افراد و جنبه‌های منفی آن می‌پردازد. این کتاب در کنار محتوای کاربردی (خصوصا در جوامع امروز)، از لحنی ساده و روان برخوردار است که باعث