کتاب هفت عادت مردمان مؤثر

کتاب هفت عادت مردمان مؤثر، یک راهنمای جامع برای زندگی، کتابی که همه باید بخوانند.

یکی از تأثیرگذارترین کتاب‌ها در حوزه مدیریت رفتار، کتاب هفت عادت مردمان مؤثر است. در این کتاب عادات و رفتارهایی مورد بررسی قرار می‌گیرند که باعث شکست‌ها و پیروزی‌های ما در زندگی می‌شوند.

ادامه مطلب
تکنیک پومودرو

تکنیک پومودورو روشی برای مدیریت زمان و افزایش بهره وری، حتما امتحان کنید.

یکی از باارزش‌ترین‌ دارایی‌هایی که از آن بی‌خبریم زمان است! زمانی که هر لحظه از آن برابر با مقدار معینی از پول در آینده است؛ اما اگر شیوه استفاده صحیح و اصول مدیریت زمان را بدانیم و بازدهی خود را متناسب با آن افزایش دهیم.

ادامه مطلب
انگیزه چیست

انگیزه چیست؟ ۱۰ روش افزایش انگیزه در زندگی

اگر برای شما هم پیش آمده که بعضی اوقات، از وضعیت خود مایوس و دلسرد شده و ‌حوصله‌ و انگیزه کاری را نداشته‌اید؛ بهتر است بدانید که این کسالت و دلسردی موضوعی کاملا طبیعی است و همه دچار آن می‌شوند اما ماندن در این حالت دیگر طبیعی نیست و شما

ادامه مطلب