انسان اساساً یک موجود اجتماعی و وابسته به آن است که با استفاده از سبک خود با افراد مختلف اقدام به ارتباط برقرار کردن می‌کند. در این مقاله می‌خواهیم بدانیم انواع سبک های ارتباطی کدامند؟

به مجموعه‌ای از‌ لحن، حرکات بدن، طرز فکر و محتوای ارتباطیِ یک شخص، سبک ارتباطی گفته می‌شود که هر انسان معمولاً یک سبک ارتباطی مختص به خود را دارد. اما اگر با یک دیدگاه کلی به استایل | Style برقراری ارتباط انسان‌ها نگاه کنیم، متوجه چند دسته‌ی اصلی یا کلی می‌شویم که دقیقاً موضوع و تم همین مقاله است. شما اگر بتوانید سبک‌های ارتباطی را به‌خوبی بشناسید و بهترین‌شان را گزینش کنید، می‌توانید تحول عظیمی در زندگی شخصی خود به‌وجود بیآورید که در این مقاله مفصلاً به این‌ موضوع می‌پردازیم.